Pellet Gun
Gamo Big Cat Pellet Gun
Pellet Gun
Gamo Big Cat Pellet Gun
Pellet Gun
Gamo Big Cat Pellet Gun
Pellet Gun
Gamo Big Cat Pellet Gun
Pellet Gun
Gamo Big Cat Pellet Gun

The Gamo Big Cat features NIB
and includes a gamo 4x32 scope.
The Gamo Big Cat shoots .177 Pellets
at 1200 FPS with Gamo's PBA Ammo
or 1000 FPS with standard ammo.
Item #: 611006554